J'observe!

J'interroge!

Je gère les informations!

Je m'exerce et je mémorise!

1. Ὁ Ἡρακλῆς ῥώμῃ τοὺς ἀνθρώπους διήνεγκεν.

2. Μετὰ τὴν πρὸς Μινύας μάχην, ὁ Ἡρακλῆς φόνον ποιεῖ· τοὺς ἰδίους ἐκ Μεγάρας υἱοὺς εἰς τὰ πυρὰ ἔβαλε.

3. Ἡ δὲ Πυθία τότε πρῶτον τὸν τῆς Ἀλκμήνης υἱὸν προσηγόρευσε καὶ ἄθλους δέκα ἐπέταξεν.

4. Ἡρακλῆς τοὺς ἄθλους ὑπὸ τοῦ τυράννου Εὐρυσθέως ἐτέλει.

5. Πρῶτον μὲν οὖν ὁ τύραννος ἐπέταξεν τῷ τῆς Ἀλκμήνης υἱῲ τὴν τοῦ Νέμέου ζῴου δορὰν κομίζειν.

6. Ὁ Ἡρακλῆς ῥώμῃ τὸ ῥόπαλον ἐδίωκε.

7. Δεύτερον δὲ ἆθλον ὁ τύραννος ὁ Εὐρυσθεὺς ἐπέταξεν τῷ τῆς Ἀλκμήνης υἱῲ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι. Ἡ ὕδρα τὸ πεδίον καὶ τὴν χώραν διέφθειρεν. Εἶχε κεφαλὰς ἐννέα, τὰς μὲν ὀκτὼ θνητάς, τὴν δὲ μέσην ἀθάνατον.

8. Ἡρακλῆς τοὺς ἵππους ἔστησε, τὴν δὲ ὕδραν ἐν τῷ πεδίῳ ηὗρε. Τῷ ῥοπάλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ἔκοψε.

D'après Apollodore