(ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ) Φλων, ἀδικεῖς. λαυνε τν σαυτο δρμον.

ΤΡΕΨΙΑΔΗΣ) Τοτ᾿ στ τουτ τ κακν μ᾿ πολλεκεν·

νειροπολε γρ κα καθεδων ππικν.

ΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ) Πόσους δρόμους λ τ πολεμιστρια ;

ΤΡΕΨΙΑΔΗΣ) μ μν σ πολλος τν πατρ᾿ λανεις δρμους.

Ατρ τ χρος ϐα με μετ τν Πασαν ;

Τρες μνα διφρσκου κα τροχον μυνίᾳ.

ΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ) παγε τν ππον ξαλσας οκαδε.

ΤΡΕΨΙΑΔΗΣ) λλ᾿ μλ᾿ ξλικας μ γ᾿ κ τν μν,

τε κα δκας φληκα χτεροι τκου νεχυρσεσθα φασιν.

ΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ) τεν, πτερ,

τ δυσκολανεις κα στρφει τν νχθ᾿ λην ;

ΤΡΕΨΙΑΔΗΣ) Δκνει μ τις δήμαρχος κ τν στρωμτων.

ΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ) ασον δαιμνιε καταδαρθεν τ με.

ΤΡΕΨΙΑΔΗΣ) Σ δ᾿ ον κθευδε. Τ δ χρα τατ᾿ σθ᾿ τι

ες τν κεφαλν παντα τν σν τρψεται.

Φε.

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ

Dans ce passage, Philippide rêve à haute voix.

 

Πόσους δρόμους

Le nombre de tours de piste variait selon les courses.

ππον ξαλσας

Après la course, on laissait le cheval se rouler dans la poussière pour se détendre.

δήμαρχος

Le Démarque, premier magistrat du dème (division territoriale administrative), intervenait sans doute lorsqu'il y avait lieu de prendre des garanties financières sur un débiteur en retard de paiement.