(ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ)

ο ο·

Ζε βασιλε, τ χρῆμα τν νυκτῶν σον·

πραντον. Οδποθ᾿ μρα γενσεται ;

Κα μν πλαι γ᾿ λεκτρυνος κουσ᾿ γ.

Ο δ᾿ οκται ῥέγκουσιν. λλ᾿ οὐκ ν πρὸ τοῦ.

πλοιο δτ᾿, πλεμε, πολλν ονεκα,

τ᾿ οδ κολάσ᾿ ξεστ μοι τος οκτας.

λλ᾿ οδ᾿ χρηστς οτοσ νεανας

γερεται τς νυκτός, λλ πρδεται

ν πντε σισραις γκεκορδυλημνος.

λλ᾿ ε δοκεῖ, ῥέγκωμεν γκεκαλυμμνοι.

τ χρμα τν νυκτν σον -> On peut sous-entendre le verbe στι « que les nuits sont longues » .

λεκτρυνος κουσα -> Le verbe κοω se construit avec le génitif : j’ai entendu un coq .

λλ᾿ οκ ν πρ το.-> « cela n’aurait pas été ainsi autrefois ». ν est une particule qui évoque un fait irréel, éventuel ou potentiel. πρὸ το signifie « auparavant ».

πλοιο est à l’optatif, mode particulier au grec pour exprimer le souhait, le regret. « Puisses-tu périr !»

  κολσ᾿ est mis pour κολσαι, infinitif aoriste de κολζω.

τς νυκτς : complément de temps au génitif.

ε δοκε est ici une tournure impersonnelle, on peut sous-entendre μν, « si cela vous semble bon » -> « si vous permettez ».