λλ᾿ οὐ δναμαι δελαιος εδειν δακνόμενος

π τς δαπνης κα τς φτνης κα τν χρεν

δι τουτονὶ τν υἱόν. δ κμην χων

ππζετα τε κα ξυνωρικεεται

νειροπολε θ᾿ ππους. γ δ᾿ πλλυμαι

ρν γουσαν τν σελήνην εκδας·

ο γρ τκοι χωροσιν. πτε πα λχνον

κκφερε τ γραμματεον, ν᾿ ναγν λαϐν

πσοις φελω κα λογσωμαι τος τκους.

Φρ᾿ δω, τ φελω ; Δδεκα μνς Πασίᾳ.

Το δδεκα μνς Πασίᾳ ; Τ χρησμην ;

τ᾿ πριμην τν κοππατίαν. Ομοι τλας,

εθ᾿ ξεκπην πρτερον τν φθαλμν λθ.

 

τουτον est une variante de τοῦτον, accusatif masculin singulier du démonstratif οὗτος.

  δ (ou ὅδε) est un pronom démonstratif « celui-ci ».

ρν γουσαν τν σελνην… le verbe ρ est suivi d’une construction participiale « en voyant la lune ramenant…». γουσαν est le participe présent actif de γω à l’accusatif féminin singulier.

κκφερε : καὶ κφερε  (crase).

ν᾿ ναγνκα λογσωμαι : ἵνα est suivi de deux verbes au subjonctif.

ν᾿ ναγν λαϐν : mot à mot : « pour que l’ayant pris…je lise ».

λαϐν : participe aoriste de λαμϐάνω, prendre.

πσοις φελω : « à combien de personnes je dois ».

Το : « à cause de quoi ? » -> « Pourquoi ? »

τν κοππαταν : le cheval marqué d’un koppa (le koppa est un caractère emprunté à l’alphabet phénicien). Aristophane joue sur le nom koppa et le verbe κοπτώ, couper (ξεκπην aoriste de ἐκ-κοπτώ).

εθ᾿ -> εθε + aoriste : exprime le regret dans le passé.